Masukkan butiran maklumbalas:
Bukan Robot, Jawab soalan ini?*  6 + 6 =

PLANMalaysia

Pusat Operasi MURNInets Kebangsaan (POMK)
Bahagian Penyelidikan & Pembangunan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar & Desa)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 10, Blok F5 Komplek F, Presint 1
62675 Putrajaya
MALAYSIA
Phone: +603-8091 0000 | Faks:-
Email: bpp@planmalaysia.gov.my
Get in touch: