Makluman untuk semua PBT dan Kerajaan Negeri

Memandangkan akses yang agak tinggi dan bagi mengurangkan work load server capaian terhadap status kemasukan borang soal selidik tidak dilakukan secara real-time lagi sebaliknya dilambatkan tempoh ke hari berikutnya. Masa yang diperuntukan untuk kerja pengemaskinian tersebut adalah bermula dari pukul 1.00 pagi sehingga 6.00 pagi. 

Kerjasama dari semua pihak amatlah di hargai. Sekian, terima kasih.

Pihak Pengurusan Murninets.